Top

Cookies

Vy a vaše súbory cookie.

Nižšie uvádzame súbor účelov, na ktoré zamýšľame používať súbory cookie a podobné technológie na našich webových stránkach. Okrem toho ponúkame možnosti spravovania súhlasu, aby ste ho mohli kedykoľvek odvolať alebo odmietnuť ich používanie.

Čo sú súbory cookie?

Súbory cookie a ukladacie webové technológie, ako sú lokálne úložisko a úložisko relácie (ďalej len súbory cookie) uľahčujú a spríjemňujú interakciu s našimi stránkami, a to bez akejkoľvek námahy z vašej strany. Ide napríklad o malé textové súbory, ktoré vám internetový prehliadač stiahne počas návštevy našich webových stránok do zariadenia. Počas interagovania s našimi stránkami vám do zariadenia nastavujú súbory cookie aj technológie externých poskytovateľov, ako sú skripty, pixely a značky, ktoré na našich stránkach integrujeme na reklamné účely. V nasledujúcich odsekoch nájdete v príslušných zoznamoch informácie a konkrétne podrobnosti o našom využívaní týchto technológií a spôsob, akým si môžete upraviť nastavenia, aby vyhovovali vašim požiadavkám.

Ako nám súbory cookie pomáhajú pomáhať vám.

Bez akejkoľvek námahy.

Súbory cookie vykonávajú veľa rozličných úloh, vďaka ktorým sú online služby omnoho plynulejšie a interaktívnejšie. Predpokladom však je, aby ste použili to isté zariadenie a prehliadač ako predtým. Niektoré špecifické súbory cookie sú základom fungovania a udržiavania našich webových stránok a umožňujú nám:

Rozoznanie a reakcia.

Súbory cookie nám zároveň pomáhajú pochopiť, ako používate naše stránky a interagujete s nimi, aby ste nám to nemuseli zakaždým opakovať. Používajú sa napríklad na zapamätanie preferencií a používateľského ID pri návšteve stránok. Ak poznáme vaše nastavenia a to, čo máte radi, môžeme:

Neustále zlepšovanie.

Súbory cookie nám pomáhajú zlepšovať naše webové stránky a spôsob, akým ich návštevníci používajú. Analyzujeme, ktorý obsah je obľúbený, a vytvárame závery o tom, čo by ich ešte mohlo zaujímať alebo sa im zdať užitočné. Pomáha nám to:

Reklama a opätovné zacielenie.

Na stránkach môžeme využívať súbory cookie určené na reklamu a opätovné zacielenie. Ukladajú informácie o histórii prehliadania a zaznamenávajú vaše záujmy a prehliadanie stránok. Nám alebo partnerom to umožňuje:

Kategórie súborov cookie.

Na stránkach používame spracovanie údajov a príslušné súbory cookie. Spracovanie údajov delíme na viacero kategórií v závislosti od ich funkcie a účelu. Použitie kategórií je opísané a dá sa spravovať nižšie. V rámci každej kategórie je uvedené každé spracovanie údajov, ktoré možno použiť vrátane súborov cookie, ktoré vo všeobecnosti používa.

Spoločnosť LION CAR, s.r.o. používa na svojich webových stránkach nasledovné typy súborov cookies:

  1. a) nevyhnutné cookies – Tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie a údaje, na základe ktorých je používateľ webovej stránky individuálne identifikovateľný, sú ale nevyhnutné pre základnú prevádzku našej webovej stránky. Patria sem napríklad cookies, ktoré Vám umožňujú prihlásiť sa do svojho konta. Bez týchto cookies nie je možné zabezpečovať riadnu prevádzku našej stránky. Pokiaľ nechcete, aby sa tieto cookies ukladali, zmeňte si nastavenia prehliadača.
  2. b) funkčné cookies – Tieto súbory cookies umožňujú zapamätať si preferencie používateľa ako napríklad nastavenia zvolené pri predchádzajúcej návšteve stránky, užívateľské meno, obľúbené dokumenty atď. pre zlepšenie užívateľského komfortu.
  3. c) štatistické cookies – Tieto súbory cookies nám pomáhajú porozumieť tomu, ako návštevníci interagujú s webovými stránkami anonymným zhromažďovaním a oznamovaním informácií, a tým zlepšovať naše stránky.
  4. d) marketingové cookies – Tieto súbory cookies sa používajú za účelom poskytovania a zobrazovania reklamy na základe záujmov používateľov webových stránok alebo zhromažďovania osobných údajov od nich na budúce marketingové účely. Na základe aj týchto súborov je pre nás možné relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počet zobrazení reklamy.
  5. e) analytické cookies – Tieto súbory cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti webovej stránky, identifikujú pôvod návštevy a tiež zisťujú a zbierajú informácie o tom, ako využíva návštevník túto webovú stránku a slúžia na zlepšovanie a zjednodušenie užívateľského rozhrania stránky.

Podrobnosti.

Čo by ste mali vedieť o súboroch cookie?

Súbory cookie sa zabezpečujú rýchlejšie a lepšie používanie stránok. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa ukladá v internetových nastaveniach. Takmer každá stránka používa technológiu súborov cookie. Internetový prehliadač stiahne súbor cookie pri prvom otvorení webovej stránky. Keď si stránku znova otvoríte v rovnakom zariadení, webová stránka, ktorá pôvodne spustila nastavenie súboru, zistí, že ste na nej už boli, a v niektorých prípadoch upraví to, čo sa zobrazí na obrazovke, aby to zohľadnila. Takto môže lepšie zohľadniť vaše osobné záujmy a potreby. Súbory cookie, ktoré sa spomínajú nižšie, sú synonymom pre HTML5 Session Web Storages a HTML5 Local Web Storages.

Súbory cookie prvej strany.

Súbory cookie prvej strany sú súbory, ktoré zavedieme sami alebo ich pre nás zavedú zazmluvnení poskytovatelia služieb na vami používanej webovej stránke. Sú to súbory, s ktorými interagujete, ak budete pokračovať v prehliadaní našich webových stránok.

Súbory cookie tretích strán.

Na našich webových stránkach sa môže nachádzať aj obsah z iných webových stránok, ktoré môžu používať vlastné súbory cookie. Uvedené súbory nenastavuje vlastník webovej stránky, na ktorej ste. Títo externí poskytovatelia môžu nastaviť súbory cookie, kým si pozeráte naše webové stránky, a v dôsledku toho dostávať informácie, napríklad že ste si niektorú z našich stránok načítali. Viac informácií o používaní súborov cookie externými poskytovateľmi nájdete na ich stránkach. Informácie o príslušnej tretej strane, ktorá spravuje uvedené súbory cookie tretích strán, nájdete v podrobnom opise vyššie. Súhlas so súbormi cookie tretích strán môžete kedykoľvek odmietnuť alebo odvolať pomocou príslušnej funkcie na našich webových stránkach. Ak namietate voči súborom cookie tretích strán, na našich stránkach vám ponúkneme len tie funkcie, pri ktorých dokážeme zaručiť fungovanie bez uvedených súborov. Časti na našich stránkach, ktoré majú potenciálne technické prostriedky na zabudovanie externých súhlasov a tým pádom nastavenie súborov cookie tretích strán, v tomto prípade nebudete mať k dispozícii. Upozorníme vás na to v príslušnom ozname. Ak si aj v takom prípade naďalej želáte pokračovať v používaní stránky, bude sa to dať, len ak vyjadríte súhlas s použitím súborov cookie, na ktoré sa vzťahuje vaše udelenie súhlasu. Urobíte to pomocou funkcie na vhodnom mieste na našich stránkach. Viac informácií nájdete v podrobnostiach o zozname súborov cookie, kde sú všetky integrované externé kódy (napr. značky/skripty/pixely).

Čo sa stane, ak odmietnete súbory cookie?

Ak sa rozhodnete odmietnuť súbory cookie, ktoré si vyžadujú súhlas, budeme to akceptovať a nebudeme ich používať. Ak sa rozhodnete odvolať súhlas, postaráme sa o to, aby sa toto rozhodnutie rešpektovalo na podriadenej webovej stránke, a preto už nebudeme používať súbory cookie, ktoré boli zapnuté na základe nášho skutočného a legitímneho záujmu pri úvodnej návšteve našej stránky, ani súbory cookie, ktoré si vyžadujú udelenie súhlasu. Ak ide o súbory cookie prvej strany, vždy, keď to bude technicky možné, ich odstránime. To však znamená, že v prípade funkčných súborov cookie nebudete môcť využívať všetky funkcie stránok. Podobne môžete odmietnuť aj výkonnostné súbory cookie. Tento krok nám však zabráni zisťovať, čo máte alebo nemáte radi na našej stránke, aby sme sa zlepšovali. Upozorňujeme, že nemôžeme mazať súbory cookie tretích strán. Ak ich chcete všetky vymazať, treba to urobiť v nastaveniach prehliadača. Upozorňujeme, že ak chcete odvolať súhlas s reklamnými súbormi cookie, neznamená to, že uvidíte menej reklám. Znamená to len to, že zobrazené reklamy nebudú upravené podľa vašich potrieb.

Spravovanie súborov cookie v prehliadači.

Nastavenia súborov cookie na našich stránkach môžete spravovať (zapnúť/vypnúť alebo odstrániť) pomocou uvedených funkcií alebo úpravou nastavení prehliadača. Väčšina prehliadačov umožňuje spravovať súbory cookie prijatím alebo zamietnutím všetkých súborov cookie alebo prijatím len niektorých typov. Proces spravovania a odstraňovania súborov cookie nájdete v zabudovanej funkcii pomocníka v prehliadači.

Považujeme za dôležité upozorniť vás, že ak si zmeníte nastavenia a zablokujte konkrétne súbory cookie, možno nebudete môcť riadne využívať všetky funkcie na našich stránkach, a možno vám nebudeme môcť ukázať niektorý obsah, ktorý ste predtým videli alebo používali.

Kde sa spracúvajú informácie zhromaždené súbormi cookies?

Informácie zhromaždené súbormi cookies sú primárne spracúvané v Európskej únii (EÚ). V niektorých prípadoch sa môže stať, že informácie súborov cookie sú spracované našimi poverenými poskytovateľmi služieb alebo externými poskytovateľmi súborov cookie v krajinách mimo EÚ, ktoré nemajú rovnakú úroveň ochrany údajov ako EÚ. V niektorých krajinách, napríklad v USA, existuje značné riziko, že miestne úrady dokážu získať prístup k informáciám o súboroch cookie, ktoré sú tam spracúvané, na účely monitorovania, pričom takémuto postupu nezabraňujú žiadne účinné zákonné prostriedky. Zaviedli sme dodatočné a adekvátne opatrenia na ochranu, ako napríklad zmluvy na základe štandardných európskych zmluvných klauzúl a implementáciu doplnkových technických opatrení, aby sme zabezpečili vhodnú ochranu informácií zhromaždených súbormi cookies. Keďže ste zatiaľ vyjadrili súhlas so súbormi cookies, ktoré sú predmetom súhlasu, vyjadrujete súhlas aj s ďalším spracovaním informácií zhromaždených súbormi cookie mimo EÚ. Podrobnosti o prenose informácií zhromaždených individuálnymi súbormi cookies v krajinách mimo EÚ, ako aj ďalšie informácie o príslušných externých poskytovateľoch, nájdete v informáciách o individuálnych súboroch cookies.

×