Top

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dávam svoj výslovný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých spoločnosti LION CAR, s.r.o. so sídlom Námestie Ľ. Štúra č. 31, 974 01, Banská Bystrica, IČO: 36053961 (Ďalej len LION CAR) na účel vypracovania obchodnej ponuky na mnou požadované služby a následného kontaktovania prostredníctvom mailu, pošty a telefónnych služieb.

×