Top

Kontakty na zamestnancov

Obchodný riaditeľ / Senior Marketing Manager / DPO

Mgr. Tomáš Magera

+421 917 735 592

Procesný manažér/Manažér predaja

Ing. Kristína Bartušová

+421 908 279 742

Marketing Manager

Mgr. Peter Karkalík

+421 915 692 160

Ekonomické oddelenie

Ekonomické oddelenie

+421 48 471 8814

Back Office Manager

Mgr. Mária Tichá

+421 915 847 377

IT oddelenie

Tomáš Maršal

+421 917 900 029

HR manager

Mgr. Michal Janiga

+421 905 882 049

Manažér správy

Bc. Matúš Vaňo

+ 421 908 500 117

Recepcia BMW / Asistentka predaja nových vozidiel

Ing. Denisa Gondová

+421 917 096 504

Predajca nových vozidiel

Mgr. Vladimír Vosko

+421 917 096 502

Junior predajca nových vozidiel

Bc. Kristián Deme

+421 917 096 501

Predajca jazdených vozidiel

Marián Melicher

+421 917 096 500

Asistentka predaja jazdených vozidiel

Lucia Laurincová

+421 915 394 752

Vedúci servisu

Michal Janiga

+421 917 096 505

Prijímací technik

Matej Nádaský

+421 917 096 510

Prijímací technik

PaeDr. Peter Kužma

+421 917 096 507

Garančný technik

Karol Straka

+421 917 096 508

Asistentka servisu / BMW Lifestyle

Ing. Daniela Dobríková

+421 917 096 503

Predaj náhradných dielov pult

Erik Brančík

+421 905 322 412

Sklad / Náhradné diely

Jozef Poláček

+421 917 096 506

Vedúci predaja nových vozidiel

Jozef Jankovič

+421 905 882 048

Asistentka predaja

Lucia Laurincová

+421 915 394 752

Vedúci servisu Nissan

Ing. Karol Gut

+421 918 866 303

Prijímací technik

Roman Roštár

+421 905 882 051

Predaj náhradných dielov

Lukáš Genov

+421 915 858 222

Náhradné diely Nissan Trade

Náhradné diely Nissan

Technik poistných udalostí

Igor Kúdelka

+421 905 439 809

Technik poistných udalostí

Ing. Barbora Vrbická

+421 918 866 301

Predajca nových vozidiel

Ing. Pavol Fabo

+ 421 907 794 985

Asistent predaja

Veronika Dobrotová

+ 421 917 096 400

Vedúca servisu Peugeot

Monika Biela

+421 917 543 465

Zástupca vedúceho servisu a vedúci skladu náhradných dielov

Ing. Roman Glonek

+421 907 344 991

Prijímací technik

Ivan Vojvodinský

+421 908 922 342

Prijímací technik

Ing. Miroslav Horeličan

+421 915 818 212

Garančný technik

Lucia Štecová

+421 917 096 513

Predaj náhradných dielov

Lukáš Gregor

+421 917 928 708

Technik poistných udalostí

Igor Kúdelka

+421 905 439 809

Technik poistných udalostí

Ing. Barbora Vrbická

+421 918 866 301

Predajca nových vozidiel

Richard Hudcovič

+421 915 753 579

Asistent predaja

Bc. Michal Mešťan

+421 905 882 050

Vedúca servisu Citroën

Monika Biela

+421 917 543 465

Zástupca vedúceho servisu a vedúci skladu náhradných dielov

Ing. Roman Glonek

+421 907 344 991

Prijímací technik

Ing. Peter Siták

+421 908 911 995

Prijímací technik

Ivan Vaňo

+421 918 800 330

Garančný technik

Lucia Štecová

+421 917 096 513

Predaj náhradných dielov

Lukáš Gregor

+421 917 928 708

Technik poistných udalostí

Igor Kúdelka

+421 905 439 809

Technik poistných udalostí

Ing. Barbora Vrbická

+421 918 866 301

Predajca jazdených vozidiel

Marián Melicher

+421 917 096 500

Predaj a výkup

Michal Eremiáš

+421 918 800 335

Asistentka predaja

Lucia Laurincová

+421 915 394 752

Predaj a výkup

Michal Eremiáš

+421 918 800 335
Datový zdroj 1

LION CAR s.r.o.

Kontaktné údaje

Partizánska cesta 83,
974 01 Banská Bystrica

+421 48 471 8888 lioncar@lioncar.sk
Fakturačné údaje

LION CAR, s.r.o.
Nám. Ľ. Štúra 31,
974 01 Banská Bystrica

IČO
DIČ
IČ DPH

36053961
2020089929
SK7120000063

Bankové spojenie

Tatrabanka

SK77 1100 0000 0026 2877 9143

VÚB

SK66 0200 0000 0019 2368 3553

SLSP

SK54 0900 0000 0050 7315 3254

Otváracie hodiny

Predaj

Pondelok - Piatok

Sobota

8:00 - 18:00

08:00 - 12:00

Náhradné diely

Pondelok - Piatok

Sobota

7:00 - 16:00

08:00 - 12:00

Servis BMW

Pondelok - Piatok

Sobota

7:30 - 16:00

Zatvorené

Jazdené vozidlá

Pondelok - Piatok

Sobota

8:00 - 18:00

08:00 - 12:00

Servis Nissan, Peugeot, Citroën

Pondelok - Piatok

Sobota

7:00 - 16:00

08:00 - 12:00

×