Top
Datový zdroj 1

LION CAR s.r.o.

Kontaktné údaje

Partizánska cesta 83,
974 01 Banská Bystrica

+421 48 471 8888 lioncar@lioncar.sk
Fakturačné údaje

LION CAR, s.r.o.
Nám. Ľ. Štúra 31,
974 01 Banská Bystrica

IČO
DIČ
IČ DPH

36053961
2020089929
SK7120000063

Bankové spojenie

Tatrabanka

SK77 1100 0000 0026 2877 9143

VÚB

SK66 0200 0000 0019 2368 3553

SLSP

SK54 0900 0000 0050 7315 3254

Otváracie hodiny

Predaj

Pondelok - Piatok

Sobota

8:00 - 18:00

8:00 - 12:00

Náhradné diely

Pondelok - Piatok

Sobota

7:00 - 16:00

8:00 - 12:00

Servis BMW

Pondelok - Piatok

Sobota

7:30 - 17:00

zatvorené

Jazdené vozidlá

Pondelok - Piatok

Sobota

8:00 - 18:00

po dohode

Servis Nissan, Peugeot, Citroën

Pondelok - Piatok

Sobota

7:00 - 16:00

8:00 - 12:00

Kontakty na zamestnancov

Senior Marketing Manager / DPO

Mgr. Tomáš Magera

+421 917 735 592

Junior Marketing Manager

Mgr. Peter Karkalík

+421 915 692 160

Obchodný riaditeľ

Ing. Ján Pohánka

+421 908 279 742

Ekonomické oddelenie

Ekonomické oddelenie

+421 48 471 8814

Back Office Manager

Mária Tichá

+421 915 847 377

Vedúci technického oddelenia

Technické oddelenie

+421 908 966 992

HR manager

Mgr. Michal Janiga

+421 905 882 049

Vedúci predaja

Ing. Róbert Čunderlík

+421 917 096 500

Predajca nových vozidiel

Mgr. Vladimír Vosko

+421 917 096 502

Recepcia BMW

Ing. Denisa Ferienčíková

+421 917 096 504

Asistentka predaja

Ing. Lenka Vilhanová

+421 918 966 931

Vedúci servisu

Michal Janiga

+421 917 096 505

Garančný technik

Mgr. Katarína Holeková

+421 917 096 508

Prijímací technik

Matej Nádaský

+421 917 096 510

Sklad / Náhradné diely

Jozef Poláček

+421 917 096 506

Asistentka servisu / BMW Lifestyle

Ing. Daniela Dobríková

+421 917 096 510

Vedúci predaja nových vozidiel

Jozef Jankovič

+421 905 882 048

Predajca nových vozidiel

Andrej Huraj

+421 905 882 050

Asistentka predaja

Daniela Čeporanová

+421 948 550 085

Vedúci servisu Nissan

Ing. Karol Gut

+421 918 866 303

Prijímací technik

Roman Roštár

+421 905 882 051

Predaj náhradných dielov

Zuzana Gálová

+421 915 858 222

Technik poistných udalostí

Igor Kúdelka

+421 905 439 809

Technik poistných udalostí / Asistent servisu

Barbora Vrbická

+421 918 866 301

Vedúci predaja

Ľuboš Kolenič

+421907794985

Junior predajca nových vozidiel

Veronika Válentová

+421 917 900 103

Asistentka predaja

Lucia Laurincová

+421 915 394 752

Vedúci servisu Peugeot a Citroen

Peter Mazúch

+421 915 818 212

Zástupca vedúceho servisu

Roman Glonek

+421 907 344 991

Prijímací technik

Ivan Vojvodinský

+421 908 922 342

Predaj náhradných dielov

Lukáš Gregor

+421 917 928 708

Technik poistných udalostí

Igor Kúdelka

+421 905 439 809

Technik poistných udalostí / Asistent servisu

Barbora Vrbická

+421 918 866 301

Vedúca predaja nových vozidiel

Ing. Jarmila Kováčová

+421 918 866 300

Predajca nových vozidiel

Bc. Igor Chovan

+421 907 811 304

Vedúci servisu Peugeot a Citroen

Peter Mazúch

+421 915 818 212

Zástupca vedúceho servisu

Roman Glonek

+421 907 344 991

Prijímací technik

Bc. Ľuboš Belko

+421 918 800 330

Predaj náhradných dielov

Lukáš Gregor

+421 917 928 708

Technik poistných udalostí

Igor Kúdelka

+421 905 439 809

Technik poistných udalostí / Asistent servisu

Barbora Vrbická

+421 918 866 301

Predaj a výkup

Branislav Rajnoha

+421 908 966 994

Predaj a výkup

Tomáš Ďurdík

+421 918 866 302

Predaj a výkup

Branislav Rajnoha

+421 908 966 994